VAĐENJE KRVI

Vađenje krvi, sakupljanje uzoraka urina, uzimanje briseva, mogu Vam se učiniti, kao neprijatni postupci, ali medicinski testovi koji se rade iz ovih uzoraka mogu Vašem lekaru dati dovoljno informacija, pomoću kojih bi se Vaše zdravlje sačuvalo i poboljšalo.

Uzorci krvi se dobijaju iz kapilara i vena, a brisevi se mogu uzeti sa kože ili sluzokože. Laboratorijski tehničari koji to rade imaju veliko iskustvo koje im omogućava da brzo reaguju u svim situacijamaKako se vadi krv?

U toku vađenja krvi iz vene (venepunkcija) laborant uvodi iglu kroz kožu. Za vađenje krvi u našoj laboratoriji se koriste specijalni vakum sistemi. Potrebna količina krvi za analize, teče kroz iglu u specijalne epruvete. Epruvete se zatim prosleđuju u radni deo laboratorije, gde se krv analizira, onako kako je Vaš lekar zahtevao.

Najčešće, laborant punktira venu, na untrašnjoj strani lakta, koja je lako dostupna. Stisnuvši ruku u pesnicu kada se to od Vas zatraži, činite da vena postane još istaknutija. Procedura vađenja obično traje manje od 3 minuta. Nakon toga, od Vas se zahteva da pritisnete mesto uboda, kako bi se ubrzalo zaustavljanje krvarenja i kako bi se sprečio nastanak hematoma(krvni podliv na mestu vađenja krvi)


Da li boli?

Kada igla prolazi kroz kožu, možete da osetite blagi bol. Može i da se pojavi dodatna nelagodnost kada počne isticanje krvi u epruvetu. Ako vodite dete ili plašljivu osobu, objasnite da će osetiti trenutni blagi bol, ili nelagodnost. Nemojte reći da neće boleti, zato što će tada pacijent imati razloga da ne veruje laborantu i samoj situaciji, zato što oseća ubod.PRIPREMA PACIJENATA ZA VAĐENJE KRVI1. Uzorak krvi uzimati ujutru nakon noćnog gladovanja, 12 sati posle poslednjeg obroka

- Hrana dovodi do povećanja koncentracije: glukoze, holesterola, triglicerida, fosfata, proteina, gvožđa, vitamina i dr.
- Dnevne varijacije su veoma značajne kod: gvožđa, kortizola, ACTH, ...
- Krv za hormone stresa ( ACTH, prolaktin, kortizol...) vaditi posle odmora od najmanje 15 – 30 min.


2. Izbegavati veću fizičku aktivnost 2 – 3 dana pre vađenja krvi

- Povećana fizička aktivnost može značajno povećati aktivnost pojedinih enzima (CK, LDH, AST) i nivo kalijuma.


3. Pre vađenja krvi ne uzimati preparate koji mogu da utiču na rezultat

- Preparati gvožđa, vitamini, diuretici, analgetici


4. Preporuka za pacijente koji su na antikoagulantnoj terapiji:

- Terapiju uzimati uveče (poželjno u isto vreme).
- Krv za analizu protrombinskog vremena vaditi u jutarnjim satima.

- Preporučuje se da interval između uzimanja leka i vađenja krvi za PV bude 12h.
- Unos hrane sa povećanim sadržajem vitamia K i unos drugih lekova može da utiče na dobijeni rezultat.
- Namirnice sa visokim sadržajem vitamina K su: lisnato povrće, zelena salata, spanać, kelj, kupus, brokoli, šargarepa, paradajz i dr.Pripremila: Dr med. Slađana Gluhović, specijalista kliničke biohemije;