Objašnjenja najčešće traženih analiza u laboratoriji

KKS (kompletna krvna slika)

♦ Predstavlja osnovnu laboratorijsku analizu koja uključuje određivanje broja eritrocita (RBC), hemoglobina (HGB), hematokrita (HTC), eritrocitnih parametara ( MCV, MCH, MCHC), broja leukocita (WBC) sa diferencijacijom istih i broja trombocita (PLT). Ova analiza se radi zbog procene opšteg zdravstvenog stanja i otkrivanja raznovrsnih poremećaja poput infekcija, anemija, stanja uhranjenosti organizma i izloženosti otrovnim materijama..


SEDIMENTACIJA

♦ Brzina taloženja eritrocita in vitro, pod uticajem zeljine teže. Normalna sedimentacija ne isključuje mogućnost postojanja bolesti, ali ubrzana je svakako indikator za dalja ispitivanja.


KOMPLETAN PREGLED URINA

♦ Jedna od osnovnih laboratorijskih analiza koja može da ukaže na infekciju urinarnog trakta, šećernu bolest, oboljenja bubrega...


GLIKEMIJA

♦ Nivo glukoze u krvi i bitan je pokazatelj kod oboljenja šećerne bolesti. Jednom povišen nalaz glukoze ne znači «šećernu bolest», ali je indikator za češća analiziranja ovog parametra u krvi. HbA1c je indikator dobro regulisanog nivoa šećera u krvi.


LIPIDNI STATUS

♦ Predstavlja određivanje serumskih masti ( holesterol, trigliceridi, HDL i LDL ) sa izračunavanjem faktora rizika za nastanak arteroskleroze.


ELEKTROLITI

Kalijum, natrijum, hlor, kalcijum, fosfor, magnezijum su bitni parametri u dijagnostici bogate lepeze poremećaja telesnih tečnosti, mišića, nerava...


UREA, KREATININ, MOKRAĆNA KISELINA

♦ Glavni pokazatelji funkcije bubrega.


JETRENI ENZIMI (ALT, AST, GGT, ALP)

♦ Pokazatelji prvenstveno stanja jetre, ali njihove povišene vrednosti mogu da ukažu i na neka druga oboljenja.


CRP

♦ C-reaktivni protein je najčešći marker akutnih upala, zatimorganskih bolesti poput infarkta srčanog mišića, infekcije ili tromboze. Veoma je bitan za diferencijaciju virusnih od bakterijskih upala (jer je kod bakterijskih pored povišene sedimentacije i leukocita, povišen i CRP).


GVOŽĐE

♦ Jedan od pokazatelja anemije. Na njegovu koncentraciju u serumu utiče očuvana crevna apsorbcija, deponovanje u jetri, slezini , koštanoj srži. Određivanje samo gvožđa nema nikakvog značaja za dijagnozu anemije . Danas se kao zlatni standard za dijagnozu sideropenijskih anemija koristi feritin


TSH, T3, T4

♦ "Glavni" hormoni štitaste žlezde, određivanje njihovih koncentracija je veoma važno kako za dijagnozu oboljenja ove žlezde tako i za praćenje adekvatnosti terapije.Pripremila: Dr med. Slađana Gluhović, specijalista kliničke biohemije;