PRAVILNA KONTROLA ŠEĆERA U KRVI

♦ HbA1c pokazuje prosečan nivo šećera u krvi u poslednja 2 -3 meseca. Nizak nivo HbA1c ukazuje na dobru regulaciju nivoa šećera u krvi. Danas mladi ljudi sa dijabetesom mogu dugo i kvalitetno živeti pod uslovom da sktivno učestvuju u sopstvenom lečenju dijabetesa.


HbA1c

♦ HbA1c je krvni test koji pokazuje prosečan nivo šećera u krvi u psolednja 2- 3 meseca. Treba ga proveravati barem četiri puta godišnje. Poželjni je rezultat ispod 7%, a da istovremeno nema hipoglikemiju.


Proveravanje šećera u krvi

♦ Šećer u krvi treba proveravati 2 – 4 puta na dan (ukoliko ste dijabetičar). Jedno merenje uvek treba biti pre spavanja, da bi se izbegla niska koncentracija u krvi u toku noći. Važno je beležiti rezultate, jer na osnovu njih menjaju i prilagođavaju doze leka, ishrana i fizička aktivnost. Nivo šećera u krvi na tašte treba da se kreće od 3.3 – 6.1 mmol/l, a anakon obroka do 7.8 mmol/l.


Počev od 01.07.2009. g i naredne dve godine rezultati određivanja HbA1c, biće izraženi u starim i novim jedinicama čime se omogućava da lekari i pacijenti postanu familijarni sa rezultatima za HbA1c izraženim u mmol/mol i time se smanji rizik za nastanak komplikacija kod pacijenata sa dijabetesom.

  Zadovoljavajuće Nezadovoljavajuće
HbA1c (%) 6.2 – 7.5 > 7.5
HbA1c (mmol/mol) 44 - 58 > 58


  Nizak vaskularni rizik Makrovaskularni rizik Makrovaskularni rizik
HbA1c (%) < 6.5 > 6.5 > 7.5
HbA1c (mmol/mol) < 48 > 48 > 58
Pripremila: Dr med. Slađana Gluhović, specijalista kliničke biohemije;