TESTOVI ZA OTKRIVANJE STERILITETA

Da bi se otkrio uzrok steriliteta, otrebno je uraditi različite testove. Ti testovi se odnose i na žene i na muškarce. Kako je ljudski reproduktivni sistem veoma kompleksan, tetsovi mogu da traju i nekoliko meseci. Kada se uzrok otkrije, pristupa se mogućem lečenju sa dobrim šansama da dođe do oplođenja. Postoji mogućnost da se uzrok ne otkrije i takvo stanje se naziva idiopatski sterilitet, međutim uz određene metode lečenja moguće je izlečiti i takav sterilitet.

Testovi za muškarce


Opšti pregled: uključuje pregled genitalija i pitanja koja uključuju istoriju bolesti, lekove koje koriste i seksualne navike.

Spermogram: najbitiniji test za muškarce. U laboratoriji se testira i analizira količina sperme, boja, prisustvo infektivnih agenasa ili krvi. Određuje se broj spermatozoida, njihov oblik i pokretljivost. Pre dolaska u laboratoriju, potrebno je da se informišete o proceduri koje se morate pridržavati pre davanja sperme (apstinencija 3 – 5 dana).

Hormonalni testovi: iz krvi se određuje nivo testosterona,a po zahtevu ordinirajućeg lekara mogu se određivati i ostali hormoni (LH, FSH, prolaktin).

Mikrobiološki testovi: ukoliko Vaš lekar smatra, mogu se uraditi testovi na hlamidiju (Diff.metoda ili PCR), mikoplazmu i ureoplazmu, uretralni brisevi i spermokultura. Pre dolaska u laboratoriju potrebno je da se informišete o proceduri pre uzimanja briseva koju morate ispoštovati.


Testovi za žene


Opšti pregled: uključuje opšti pregled, ginekološki pregled, istoriju blesti, pitanja vezana za menstrualni ciklus i seksualne navike kao i lekove koje koristite.

Hormonalni testovi: po nalogu Vašeg lekara određuju se hormoni i njihove varijacije tokom menstrualnog ciklusa da bi se ustanovilo da li ovulacija uopšte postoji. Određuju se sledeći hormoni: FSH, LH, progesteron, E2, prolaktin, hormoni štitaste žlezde, AMH (anti Mulerijan hormon).

Mikrobiološki testovi: u sklopu dijagnostike steriliteta, obavezno se rade i mikrobiološke analize( brisevi): mikoplazma i ureaplazma, hlamidija ( Diff.metoda i PCR), cervikalni i vaginalni bris.
Pripremila: Dr med. Slađana Gluhović, specijalista kliničke biohemije;