KARCINOM GRLIĆA MATERICE

Bolje sprečiti nego lečiti

Briga o ženskom zdravlju obuhvata žene svih starosnih kategorija, decu, adolescente, trudnice, žene u generativnom periodu, žene u peri i postmenopauzi, a u preventivnom smislu podrazumeva:

Invazivni karcinom grlića materice drugi je po učestalosti rak u svetu i sa skoro pola miliona novih slučajeva svake godine čini 12% svih slučajeva raka u žena.

Stopa pojavljivanja (INCIDENCA) je 19,1 na 100 000 u nerazvijeniom regionima, što je skoro dvostruko više nego u razvijenim regionima gde ona iznosi 10,3 na 100 000.

Srbija ima najveću incidencu cervikalnog kancera 24,3 na 100 000 u odnosu na sve druge regione.

Poslednjih godina vrh obolevanja od raka grlića materice pomera se prema mlađim starosnim grupama.

Činioci koji povećavaju rizik za nastanak svih promena uključuju:

Prilikom sprovođenja programa za rano otkrivanje raka grlića materice cilj je postići što veći obuhvat tj. prikupiti zadovoljavajuće briseve od što većeg broja žena starosne dobi koja podleže skriningu.

METODE OTKRIVANJA su relativno jednostavne, jeftine, nisu invazivne (osim biopsije), visoko su senzitivne i specifične. To su:

KLINIČKA CITOLOGIJA – je dijagnostička disciplina kod koje se dijagnoza postavlja mikroskopskim pregledom slobodno odvojenih (deskvamiranih) ćelija sa epitelnih površina (u ovom slučajusa grlića materice). Bojenje preparata po metodi PAPANICOLAU-a uvedena je u kliničku praksu 1943. godine.

KOLPOSKOPIJA – predstavlja mikroskopski pregled spoljnih genitalija, vulve, vagine i grlića materice.

Citologija (PAPA test) i kolposkopija zajedno u 95% slučajeva otkrivaju prekanceroze i rani karcinom grlića materice. Ponekad je potrebno radi što tačnijeg postavljanja dijagnoze ovaj pregled upotpuniti biopsijom grlića materice.


Georg N PapanikolauOPŠTE PREPORUKE ZA UZIMANJE BRISA ZA CITOLOŠKI PREGLED

KOJE JE ŽENE NEOPHODNO PREGLEDATI

Poštovane dame i prijatelji, podsećamo Vas da je preventiva prvi korak ka dobrom zdravlju i efikasnom lečenju. Zato mislite o sebi i svojim bližnjima, o zdravlju i to pre bolesti.
Pripremio: Dr Bojan Ćulibrk, specijalista ginekologije i akušerstva; juni 2010.