Detekcija DNK od Chlamydia trachomatis

Detekcija prisustva bakterijske DNK od Chlamydia trachomatiss

Dobijanje pouzdanih i u visokoj meri tačnih rezultata ispitivanja je kritično za dijagnostikovanje infekcije hlamidije, budući da je ova bolest često asimptomatična kod žena, a ređa je kod muškaraca. Ukoliko se adekvatno ne tretira, ova polno prenosiva bolest može izazvati karlična zapaljenska oboljenja, koja mogu dovesti do steriliteta ili vanmaterične trudnoće.

U našoj laboratoriji se može uraditi testiranje na baktriju Chlamydia trachomatis pomocu PCR tehnike.

Dijagnostika se vrši pomoću Roche®-ovog COBAS AMPLICOR™ CT/NG testa. Ovim in vitro diagnostičkim testom može da se detektuje Chlamydia trachomatis, uzročnik izrazito prevalentne seksualno prenosive bolesti. Detekcija se može vršiti iz kliničkih uzoraka, prvenstveno endocervikalnih i uretralnih briseva ili iz uzoraka urina. Testovi se izvode na uređaju COBAS AMPLICOR™ Analyzer, koji ima potpuno automatizovane postupke amplifikacije i detekcije - kritične faze PCR procesa.

Potpuno automatizovani COBAS AMPLICOR™ CT/NG test omogućava:

Uzimanje, transport i čuvanje uzoraka

Za ovaj test se uzimaju uzorci endocervikalnih i uretralnih briseva, kao i uzorci urina.


Pribor za uzimanje brisa za PCR test na hlamidiju

Uzimanje, transport i čuvanje uzoraka

Uzimanje uzoraka endocervikalnih i uretralnih briseva za PCR test na hlamidiju pomoću navedenog pribora vrše isključivo lekari ginekolozi ili drugih specijalnosti u svojim ordinacijama.

Endocervikalni bris:
Ukloniti mukus sa egzocerviksa jednim od velikih sterilnih štapica za bris. Drugim štapicem ući u cervikalni kanal toliko da se vrh za uzorkovanje ne vidi. Okretati 3-5 sekundi i izvuci, izbegavajuci kontakt sa površinama vagine

Bris uretre::
Ispitanik ne sme urinirati 2 sata pre uzimanja brisa. Uvući mali štapic za uzimanje brisa u uretru 2-4 centimetra. Okretati 3-5 sekundi i izvući.

Odmah nakon uzorkovanja, uroniti štapić sa uzorkom u AMPLICOR STM epruvetu, energično promešati ili protresti u medijumu najduže 15 sekundi (duži kontakt štapića sa medijumom može ihibirati PCR analizu). Ako je dospela sluz u medijum, pokupiti je štapićem. Iscediti svu tecnost sa štapića pritiskanjem o zid epruvete. Izvaditi štapić i baciti, epruvetu odmah zatvoriti i pravilno obeležiti. Postupak je prikazan i na slici.


Pravilno uzeti uzorci brisa endocerviksa i uretre mogu da se tansportuju na sobnoj temperaturi u toku 24 sata. Čuvanjem na 2-8°C uzorci su stabilni 10 dana.

NAPOMENA:

Pripremio: Dimitar Jakimov, specijalista medicinske genetike; oktobar 2005.