Vreme izveštavanja o rezultatima ispitivanja

Ispitivani parametar Dan kad se radi Rezultat
Hematološke analize Svaki dan Isti dan posle 17h
Biohemijske analize, urini Svaki dan Isti dan posle 17h
Mikrobiološke analize Svaki dan 2. - 4. dana posle 12h
Serološke analize Svaki dan Sutradan nakon ispitivanja posle 14h
Double test i analize za matične ćelije Svaki dan Sutradan nakon ispitivanja posle 14h
Imunohemijske analize Svaki dan Isti dan posle 17h
Brzi testovi Svaki dan U toku 24h

Rezultati se odnose na uzorke primljene do 13h, uzorci koji su primljeni nakon 13h rezultati su sutradan.Pripremila: Dr med. Slađana Gluhović, specijalista kliničke biohemije;