DNK detekcija i PCR testovi

Izuzetan laboratorijski dijagnosticki metod

Napredak molekularne biologije proteklih godina veoma je unapredio otkrivanje zaraznih i naslednih bolesti, ali je retko koja inovacija za tako kratko vreme toliko korenito izmenila biološku i medicinsku nauku kao što je otkriće PCR metode.

Sva živa bića na Zemlji nose u sebi svoj jedinstveni genetski zapis. Neki delovi tog nasleđa su različiti za svaku jedinku, dok su drugi strogo karakteristični za vrstu kojoj organizam pripada. Poznavanjem genetskih “mapa” čoveka i drugih organizama, u stanju smo da otkrijemo uzročnika neke bolesti.

PCR (ili lančana reakcija polimerizacije) predstavlja postupak otkrivanja i umnožavanja specifičnih genetskih obeležja mikroorganizama ili promena na genetskom materijalu čoveka koje su od interesa.

Glavne prednosti PCR metode su visoka tačnost i mogućnost upotrebe vrlo male količine uzorka, a u poslednje vreme i jednostavnost , brzina i automatizam same procedure. Pored biomedicine, PCR ima široku primenu i u drugim oblastima kao što su genetika, poljoprivreda, kriminalistička nauka i dr.

Današnji PCR je jedna od najosetljivijih i najsvestranijih laboratorijskih metoda. Pouzdanost, mogućnost dobijanja rezultata u roku od 24 sata od prijema materijala i isplativost čine PCR metodom izbora za laboratorijsku dijagnostiku bolesti u 21. veku.

PCR i dosadašnje dijagnosticke metode

PCR ima brojne prednosti po kojima se izdvaja od ostalih metoda. Klasični imunološki testovi prate samo čovekovu reakciju na uzročnik neke infekcije, merenjem količine odbrambenih tela koje stvara organizam, a ne same štetne mikroorganizme (bakterije i viruse). To stvara teškoće u tumačenju rezultata kada je poremećen imunitet pacijenata. Poseban problem je otkrivanje infekcija u trudnoći jer odbrambena tela majke prelaze na plod i opstaju u telu deteta i do 18 meseci posle rođenja. Deca do 12 meseci tek formiraju svoj imuni sistem, pa imunološki nalazi u tom uzrastu nemaju veliki značaj. Ovi testovi često nisu adekvatni ni za praćenje efikasnosti terapija jer imuni sistem čoveka "pamti" uzročnika bolesti i štiti dugo vremena nakon izlečenja. Zato se može desiti da se sa klasičnim imunološkim testovima neki pacijenti sa infekcijom deklarišu kao zdravi, a da se kod zdravih pokaže da su zaraženi.

PCR je metod koji ne zavisi od uzrasta i zdravstvenog stanja pacijenta i direktno otkriva prisustvo zaraznog činioca pronalaženjem njegovih karakterističnih genetskih obeležja. Osetljivost je toliko visoka da može da se otkrije uzročnik i uradi pouzdana dijagnoza sa samo 10 – 100 čestica prisutnih u ispitivanom materijalu, dok je za uobičajene metode potrebno preko 1000. Izolovanje mikroorganizama u cilju otkrivanja infekcije je često teško i skupo (za sve viruse), a nekad i nemoguće. Kultivacija obično zahteva nekoliko dana ili nedelja da bi se dobili rezultati i neophodno je da u uzetom materijalu budu prisutni živi i vitalni mikroorganizmi, što diktira vrlo stroga pravila i postupke skladištenja i transporta uzoraka.

PCR je pouzdaniji od kultivisanja jer svaki mikrob može lako biti detektovan, a rezultati analize su dostupni za nekoliko sati. Ovim metodom i živi i mrtvi mikroorganizmi, pa čak i samo delovi njihovog genetskog zapisa u ostacima mikroorganizama mogu lako biti otkriveni, tako da PCR ne zahteva posebne uslove čuvanja i transporta. Danas se PCR tehnikom može vrlo brzo i precizno utvrditi količina nekog uzročnika ozbiljnih zaraznih bolesti kao što su npr. sida (HIV), hepatitis B i C i dr., čak i pri veoma niskim koncentracijama od samo 50 virusnih čestica po mililitru krvi. To omogućava procenu težine bolesti i praćenje efikasnosti lečenja.

PCR predstavlja važan proboj molekularne tehnologije, jer nema ograničavajuće osobine drugih metoda. Njime se mogu testirati praktično sve vrste kliničkh uzorka, pa čak i oni koji su nepodesni za druge metode. Sa druge strane, uzimanje uzorka za ispitivanje je često lakše i bezbolnije nego kod ostalih metoda. Zbog svega ovoga, PCR predstavlja neprocenjivo vredan referentni metod u onim slučajevima kada druge raspoložive metode daju neodređene ili kontradiktorne rezultate.

PCR testovi u našoj laboratoriji

U našoj laboratoriji se rade sledeći dijagnosticki PCR testovi:

PCR testovi se u našoj laboratoriji izvode na novoj i najsavremenijoj opremi i sa najkvalitetnijim reagensima. Za sve dodatne informacije u vezi izvodenja PCR testova, uzimanja uzoraka, zakazivanja, cena analiza i ostalog, slobodno možete kontaktirati osoblje laboratorije na jedan od datih telefona, faksom ili elektronskom poštom.
Pripremio: Dimitar Jakimov, specijalista medicinske genetike; oktobar 2005.